Förplägnadsbranschen


Informationen som erhållits från skattemyndigheten har uppdaterats den 5 juni 2020 kl. 14.50. Kontrollera gärna dina uppgifter om du har gjort det sist före ovanstående tidpunkt.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsning

Företag med huvudsaklig verksamhet som har lämnat in en mervärdesskattedeklaration 4/2020 till skattemyndigheten betalas kompensationen i två delbetalningar automatiskt i form av en s.k. massbetalning baserad på skattemyndighetens uppgifter.

Någon gottgörelse behöver inte sökas och det krävs inga åtgärder för att få gottgörelsen.

Företag som inte har en inlämnad mervärdesskattedeklaration för 4/2020 till skattemyndigheten eller som är ett företag med annan huvudsaklig verksamhet eller är en personalrestaurang, betalas gottgörelse efter ansökan som lämnats in av företaget.

Ansökningen är öppen 5.6 - 31.8.2020.
Ansökningsblanketten hittas från följande webbadress: asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/188001/fill
För mer information: www.keha-keskus.fi/undantagsfinansiering/mara

Ange FO-numret i fältet nedan och klick på "Kontrollera" för att ta reda på om ditt företag omfattas av automatisk massbetalning av stödet eller av ansökningsförfarandet.

Felaktig FO-nummer

Stöd för återanställning

Stöd söks genom ansökan.

Ansökningen är öppen 5.6 - 30.10.2020
Ansökningsblanketten hittas från följande webbadress: asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/188001/fill
För mer information: www.keha-keskus.fi/undantagsfinansiering/mara